Usługa

Wirtualna Centralka

Wirtualna Centralka Play to usługa oferująca funkcje i funkcjonalności związane z przekazywaniem połączeń głosowych w Twojej firmie.

Opis usługi

Wirtualna centralka jest aplikacją służącą do zarządzania połączeniami w firmie. Jest rozwiązaniem całkowicie bezprzewodowym, niewymagającym ponoszenia dodatkowych kosztów w infrastrukturę telekomunikacyjną. Pozwala na konfigurację i zarządzanie centralką online na stronie https://wirtualnacentralka.play.pl na dowolnym sprzęcie komputerowym.

Firma dostępna dla klientów pod jednym wspólnym numerem, niezależnie od lokalizacji pracowników. Duża elastyczność usługi w przypadku przeprowadzki firmy lub dodania kolejnych użytkowników. Odbieranie faksów pocztą elektroniczną.

Redukcja kosztów związanych z zakupem i utrzymaniem sprzętu. Oszczędność miejsca. Bezpłatne przekazywanie połączeń przychodzących na Numer Główny na telefony Play. Możliwość obsługi faksów i rejestracji rozmów bez konieczności zakupu urządzeń.

Konfiguracja oraz zarządzanie usługami poprzez przeglądarkę internetową. Niezawodność działania systemu. Wsparcie i pomoc techniczna przez cały czas trwania umowy.
 
 

Podstawowe funkcje Wirtualnej Centralki Play

Komunikaty Głosowe – możliwość nagrania przez Administratora własnych komunikatów głosowych. Dzięki funkcjonalności Text-to-Speech, wpisany przez Administratora polski tekst (uwzględniający polskie znaki diakrytyczne) może zostać również odczytany przez automatycznego lektora (głosy kobiecy albo męski).

Zapowiedzi Głosowe – funkcja umożliwia nagranie Komunikatów Głosowych poprzedzających opcje wyboru obsługi połączenia w ramach Drzewa Zapowiedzi Głosowych IVR.

Drzewo Zapowiedzi Głosowych IVR – funkcja, dzięki której osobie dzwoniącej na Numer Główny odczytywane są Zapowiedzi Głosowe, dające możliwość podawania informacji zwrotnych za pomocą klawiatury telefonu. W ten sposób osoba dzwoniąca, wybierając określoną cyfrę na klawiaturze telefonu, połączy się z przypisanym jej Numerem Użytkownika lub Grupą.

Przekierowanie połączeń – funkcja umożliwiająca przekierowanie połączenia na Numer Użytkownika.

Warunkowe przekierowanie połączeń – funkcja umożliwia przekierowanie połączenia, w zależności od warunków zdefiniowanych przez Administratora w Panelu Administracyjnym.

Harmonogram - kreator schematu udostępniania treści Zapowiedzi Głosowych w zależności od godzin pracy i dnia tygodnia.

Grupa – funkcja pozwala na tworzenie grup z Numerów Użytkowników np. dział sprzedaży, księgowość, magazyn, itd.

Wywołanie grupowe - umożliwia przekierowanie połączenia do Grupy według trzech dostępnych wariantów:

 • sekwencyjne (zgodnie z kolejnością ustaloną na etapie dodawania Numerów Użytkowników do Grupy),
 • losowe
 • jednoczesne (do wszystkich członków Grupy).

Funkcje dodatkowo płatne

Numer Wewnętrzny - możliwość przyporządkowania do Numeru Użytkownika numeru skróconego, składającego się z czterech cyfr:

 • nie może się rozpoczynać od cyfr 0, 1 i 9.
 • nie może być aktywowany na Numerze Głównym.
 • daje dostęp do funkcji:
  • DISA – możliwość wybrania Numeru Wewnętrznego za pomocą telefonu z wybieraniem tonowym na etapie odsłuchiwania Zapowiedzi Głosowej.
  • Sekretariat/Recepcja/Asystent – funkcja obejmuje przełączanie i nawiązywanie połączeń (bez konsultacji / z konsultacją) z możliwością powrotu do osoby inicjującej połączenie, w przypadku odmowy odebrania połączenia przez osobę, do której Sekretariat/Recepcja/Asystent próbuje przełączyć rozmowę lub gdy jej numer jest zajęty.

Nagrywanie połączeń - umożliwia nagrywanie rozmów przychodzących lub wychodzących (z wyłączeniem połączeń pomiędzy Numerami Użytkowników oraz połączeń między Numerami Użytkowników a Numerem Głównym w ramach Wirtualnej Centralki). Abonent korzystający z funkcji Nagrywania połączeń jest zobowiązany do poinformowania rozmówcy, że dana rozmowa jest nagrywana.  Aktywacja funkcji Nagrywanie połączeń daje również dostęp do funkcji:

 • Przechowywanie nagrań – Nagrania przechowywane są w Panelu Administracyjnym przez okres do 90 dni od daty zarejestrowania rozmowy. Po upływie tego okresu nagranie zostanie automatycznie i nieodwracalnie skasowane. Administrator ma możliwość zapisania nagrań na dysk twardy komputera.

Dla kogo?

Wirtualna Centralka Play to idealne rozwiązanie dla firm, które:

 • posiadają rozproszone oddziały w różnych lokalizacjach,
 • otwierają nowe oddziały, zatrudniają nowych pracowników,
 • przeprowadzają się do nowych siedzib,
 • budują i modernizują sieć usług telekomunikacyjnych,
 • szukają oszczędności inwestycyjnych i operacyjnych.

 

Aktywacja

Aby skorzystać z usługi, skontaktuj się z Doradcą Biznesowym Play

 

Dokumenty

Czarno-biała grafika przypominająca ciasteczka z kawałkami czekolady

Ustawienia plików cookie

Korzystamy z plików cookies i podobnych rozwiązań umieszczanych w Twoim udządzeniu przez nas lub podmioty trzecie, jeżeli pozwalają na to ustawienia Twojej przeglądarki internetowej. Dzięki temu nasza strona działa poprawnie, możemy analizować korzystanie ze strony oraz dostosować wygląd strony i nasze reklamy do Twoich preferencji i zainteresowań. Poznaj szczegóły i możliwość zmiany ustawień w Polityce prywatności i Cookies.