Zasięg partnerów Play w roamingu krajowym

Co oznacza zasięg partnerów w roamingu krajowym?

Roaming krajowy pozwala wszystkim użytkownikom sieci Play na korzystanie z zasięgu innych sieci komórkowych. Wyjątek stanowi oferta Play Internet, której roaming krajowy nie dotyczy. Za wykonywanie połączeń, wysyłanie SMS, MMS i transmisję danych w ramach roamingu krajowego nie są pobierane dodatkowe opłaty.

Aby móc w pełni korzystać z zalet roamingu krajowego upewnij się, że telefon ma włączoną opcję automatycznego wyboru operatora. Dzięki tej opcji Twój telefon automatycznie przełączy się na sieć, która w danym miejscu ma lepszy zasięg.


Jak włączyć automatyczny wybór operatora?

Skorzystaj z obrazkowego poradnika na naszym forum technicznym.


Jak korzystać z roamingu krajowego dla klientów Play?

Roaming krajowy jest dostępny dla wszystkich klientów Play korzystających z ofert głosowych i telemetrycznych. Jedynie Klienci Play Internet mogą korzystać tylko z zasięgu sieci Play.

Aby skorzystać z roamingu krajowego, nie musisz wyrażać zgody na zmianę operatora, z którego sieci korzystasz. Jeśli kupiłeś telefon w Play, nie wymaga on dodatkowej konfiguracji, a zmiana zazwyczaj odbywa się automatycznie.

Zmiany listy partnerów roamingowych w ramach ww. sieci nie podlegają procesowi udzielenia zgody przez Klienta i mają zapewnić jeszcze lepszy stopień świadczonych przez Play usług. Partnerzy roamingowi oznaczają sieć T-Mobile, sieć Plus oraz sieć Orange. Lista partnerów roamingu krajowego nie jest elementem umowy i może ulec zmianie. W chwili obecnej udostępniamy Tobie możliwość korzystania z sieci co najmniej jednego, wybranego przez nas partnera roamingowego

Czy ten artykuł był pomocny?