Reklamacja sprzętu zakupionego w Play

Warunki

Reklamację towaru zakupionego po 25.12.2014 r. można złożyć na podstawie gwarancji lub rękojmi. Korzystanie z uprawnień gwarancyjnych czy rękojmi jest niezależne od siebie. Jeśli nabyłeś swoje urządzenie wcześniej – niezbędne informacje znajdziesz w dokumencie na dole strony.


Rękojmia

Oznacza odpowiedzialność sprzedawcy (podmiotu wystawiającego dowód zakupu) w zakresie zgodności towaru z umową, czyli:

  • braku właściwości deklarowanych dla konkretnego produktu,
  • braku właściwości, o których sprzedawca zapewniał kupującego,
  • niezgodności celu produktu z celem przedstawionym przez kupującego w czasie zawierania umowy,
  • wydania towaru w stanie kompletnym.

Jeśli zatem Twój smartfon lub modem:

  • nie ma wszystkich funkcji lub właściwości deklarowanych przez producenta,
  • nie działa prawidłowo zgodnie z deklaracją sprzedawcy,
  • nie został dostarczony z deklarowanymi akcesoriami lub bez istotnych elementów,

masz prawo żądać obniżenia ceny odzwierciedlającej rzeczywiste obniżenie wartości przedmiotu, usunięcia wady (np. naprawy) lub wymiany towaru na wolny od wad.

 

Szczegółowe informacje związane z rękojmią zawarte są w dokumencie na dole strony.


Gwarancja

Gwarancja jakości oznacza odpowiedzialność gwaranta (czyli producenta, który nie jest sprzedawcą) względem kupującego za to, że w określonym okresie czasu nabyty przedmiot będzie sprawny i funkcjonalny.

Jeśli zatem Twoje urządzenie w okresie użytkowania wykazuje oznaki nieprawidłowego działania (np. uszkodzony głośnik, wyświetlacz, przyciski, złącza itd.) lub oprogramowania (resetowanie się urządzenia, niemożność realizowania połączeń, mruganie ekranu itd.) a  wada nie powstała w wyniku fizycznego uszkodzenia (np. zalania, uderzenia, pozostawienia na słońcu, zgniecenia itd) - masz prawo do realizacji gwarancji producenta.

Szczegółowe warunki gwarancji każdego urządzenia są opisane w karcie gwarancyjnej.


Pytania i odpowiedzi

Jakich dokumentów potrzebuję, żeby oddać sprzęt do naprawy?
Oprócz sprzętu należy zabrać ze sobą dowód osobisty, dowód zakupu lub Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych zawierającą numer IMEI urządzenia zgodny z oddawanym sprzętem oraz kartę gwarancyjną.

Czy mogę oddać sprzęt na gwarancji bezpośrednio w serwisie producenta?
Tak.

Czy mogę oddać sprzęt na gwarancji w dowolnym Salonie Play?
Tak.

Co mam zrobić jeśli w zestawie nie otrzymałem karty gwarancyjnej?
Należy skontaktować się z Obsługą Klienta Play w tej sprawie.

Co w przypadku zagubienia paragonu/faktury za sprzęt?
Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych również stanowi dowód zakupu, natomiast w celu wydania kopii paragonu/duplikatu faktury za sprzęt należy udać się do Salonu w którym sprzęt został zakupiony lub w przypadku zakupu na odległość skontaktować się z Obsługą Klienta w tej sprawie.

Gdzie mogę podbić kartę gwarancyjną?
W Salonie w którym sprzęt został zakupiony, a w przypadku sprzętu zakupionego na odległość w Salonie własnym Play.

Gdzie należy oddać sprzęt składając reklamację z tytułu rękojmi?
Dla sprzętu zakupionego w salonach własnych Play oraz na odległość reklamację należy złożyć w miejscu zakupu lub w każdym salonie własnym Play. W przypadku sprzętu zakupionego w salonach partnerskich reklamację można złożyć w miejscu zakupu lub w innym Salonie tego samego Dealera. Dane Dealera znajdują się na dowodzie zakupu. W przypadku zakupu na odległość - w dowolnym Salonie Play.

Co zrobić w przypadku zgubienia karty gwarancyjnej?
Do oddania sprzętu na gwarancji niezbędna jest Karta Gwarancyjna i dowód zakupu, duplikat takiej karty może wydać tylko i wyłącznie Autoryzowany Serwis dedykowany przez Producenta lub Gwarant/Producent. Klient taki duplikat może uzyskać indywidualnie w własnym zakresie.


Urządzenia zakupione przed 25.12.2014

Jeśli zakupiłeś swoje urządzenie przed 25 grudnia 2014, również masz prawo do napraw gwarancyjnych oraz rękojmi. Szczegółowe informacje zawarte są w dokumencie na dole strony.


Dokumenty

 
Czy ten artykuł był pomocny?