Dokumenty niezbędne do podpisania umowy

Sprawdź jakie dokumenty będą Ci potrzebne, żeby podpisać umowę z Play. Pamiętaj, aby przed podpisaniem umowy sprawdzić czy dokumenty są ważne.

 • Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (obywatelstwo polskie)
 • Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (obywatelstwo inne niż polskie)
 • Spółka cywilna
 • Spółka z o.o., akcyjna, jawna, komandytowa, partnerska, komandytowo-akcyjna
 • Fundacja lub stowarzyszenie
 • Kościół
 • Spółdzielnia
 • Wspólnota mieszkaniowa
 • Przedsiębiorstwo państwowe
 • Państwowa jednostka budżetowa lub zakład budżetowy, gospodarstwo pomocnicze, szkoła publiczna
 • Partia polityczna, związek zawodowy
 • Biuro poselskie lub senatorskie
 • Szkoła lub uczelnia niepubliczna
 • Placówka dyplomatyczna lub konsularna

  Umowę z Play może podpisać ambasador, konsul lub wyznaczony przez nich pełnomocnik. Do podpisania umowy będą potrzebne następujące dokumenty:

  1. Dowód osobisty lub paszport (tylko w przypadku obcokrajowca) osoby podpisującej umowę.

  2. Poświadczenie pełnionej funkcji.

  3. Dokument potwierdzający nadanie numeru REGON.

  4. Dokument potwierdzający nadanie numeru NIP.


  Jeżeli chcesz podpisać aneks do obowiązującej umowy, poprosimy Cię o przedstawienie dowodu osobistego i poświadczenia pełnionej funkcji.

 • Oddział lub przedstawicielstwo przedsiębiorcy zagranicznego

  Umowę z Play może podpisać osoba uprawniona do reprezentacji przedsiębiorcy na terenie RP lub pełnomocnik. Do podpisania umowy będą potrzebne następujące dokumenty:

  1. Dowód osobisty lub paszport (tylko w przypadku obcokrajowca) osoby podpisującej umowę.

  2. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie z ewidencji przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

  3. Dokument potwierdzający nadanie numeru REGON.

  4. Dokument potwierdzający nadanie numeru NIP.


  Jeżeli chcesz podpisać aneks do obowiązującej umowy, poprosimy Cię o przedstawienie dowodu osobistego i odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia z ewidencji.

Czy ten artykuł był pomocny?

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies.