Jak czytać fakturę? - instrukcja

Poniżej znajdziesz przykładową fakturę wraz z objaśnieniami.

 • Jeśli jesteś nowym Klientem Play lub przedłużyłeś umowę, zapoznaj się z informacjami na temat pierwszej faktury.
 • Swoją bieżącą fakturę oraz szczegółowy wykaz połączeń znajdziesz na Play 24.
 

Ta strona zawiera informacje na temat układu faktury, które wygodniej przeglądać na większych ekranach. Zapraszamy do otwarcia jej na komputerze.

Przykładowa faktura, strona 1

W tym miejscu znajdziesz fakturę VAT, a więc szczegółowe rozliczenie za świadczone usługi, z wyszczególnieniem stawek VAT.

Abonament za okres
To okres, za który naliczyliśmy opłaty abonamentowe, płatne z góry za następny miesiąc.

Opłaty naliczone w okresie
To okres za który naliczyliśmy opłaty za usługi/aktywności przekraczające limity dostępne w ramach Twojego abonamentu.

Numer rachunku bankowego
To nasz numer konta, dedykowany specjalnie dla Twoich wpłat.

Prosimy o wpłatę
Kwota do zapłaty naliczona w dniu wystawienia faktury, którą powinieneś wpłacić na konto Play. Pamiętaj! Wartość ta nie uwzględnia ewentualnych zaległości. Zawsze możesz sprawdzić, na jaką kwotę została wystawiona Twoja ostatnia faktura wpisując kod *125#.

Termin płatności
Dzień, w którym najpóźniej powinieneś dokonać wpłaty.
Przykładowa faktura, strona 2

Abonamenty i usługi
Znajdziesz tutaj wszystkie abonamenty i pakiety, które wybrałeś w ramach swojej oferty.

Opłaty poza abonamentem to zestawienie opłat za usługi/aktywności przekraczające limity dostępne w ramach Twojego abonamentu, w tym:
 • połączenia głosowe z:
  • infoliniami, w szczególności z numerami zaczynającymi się od 700, 801,
  • Obsługą Klienta,
  • płatną pocztą głosową,
 • Usługi Premium – to usługi o podwyższonej opłacie, np. konkursy, gry, prenumeraty.

Opłaty wspólne
To zestawienie opłat przypisanych do Twojego konta, np. raty za urządzenia, rachunek szczegółowy.
Przykładowa faktura, strona 3

Wartość faktury obejmuje:
 • łączną kwotę za Twoje wszystkie abonamenty i pakiety
 • opłaty za aktywności przekraczające limity dostępne w ramach Twojego abonamentu,
 • opłaty za usługi dodatkowe, np. zamówiony przez Ciebie rachunek szczegółowy lub ubezpieczenia.

Pozostałe opłaty
To opłaty, które doliczyliśmy do faktury, np. suma ewentualnych rat za urządzenia, opłat za zakupy w sklepach Google Play i Microsoft lub odsetki.

Faktura
W tym miejscu znajdziesz tytuł przelewu, który jest jednocześnie numerem faktury. Przelew bez wskazania numeru faktury może zostać przez nas rozliczony z najstarszym wymaganym zobowiązaniem.

Druk do przelewu otrzymujesz, jeśli korzystasz ze standardowego przelewu jako formy płatności. Jeżeli korzystasz z automatycznych metod płatności, np. Polecenie Zapłaty, druk nie jest dołączany.

Kwota na druku do przelewu naliczona jest na dzień wystawienia faktury. Pamiętaj! Wartość ta nie uwzględnia ewentualnych zaległości.