Cykliczna Płatność Kartą

Cykliczna Płatność Kartą to wyjątkowo wygodny sposób opłacania rachunków za usługi Play. Jest to bezpieczna metoda płatności, która polega na automatycznym pobieraniu z aktywnej karty płatniczej (kredytowej lub debetowej) opłaty za fakturę w jej terminach płatności.

Aktywacja możliwa jest w Play24, przez link z e-awizo oraz przy użyciu terminala płatniczego w wybranych salonach sprzedaży.

Z usługi mogą korzystać wszyscy posiadacze kart bez względu na to czy posiadają rachunek w polskim banku.


Aktywacja w czasie płacenia za fakturę w Play24 lub przez e-awizo

 • Zaloguj się do Play24 i rozpocznij proces płatności lub w e-awizo kliknij „Zapłać Online”.

   

 • Wybierz płatność kartą.

   

 • Wybierz „Płatność cykliczna” i zaznacz wymagane zgody.

   


Po prawidłowym zakończeniu transakcji, usługa Cyklicznej Płatności Kartą zostanie uruchomiona na Twoim koncie abonenckim.
Od tej pory faktury opłacane będą automatycznie z Twojej karty płatniczej.


Aktywacja w dowolnym momencie przez Play24

 • Zaloguj się do Play24 i przejdź do zakładki Usługi finansowe.

   

 • Wybierz „włącz” przy usłudze Cykliczna Płatność Kartą.

   

 • Po przekierowaniu na stronę eCard wypełnij dane karty płatniczej.

   

Po wypełnieniu danych zostanie zrealizowany przelew weryfikacyjny na kwotę 1 zł. Po potwierdzeniu karty kwota 1 zł zostanie zwrócona na rachunek z którego została pobrana, a usługa Cykliczna Płatność Kartą zostanie uruchomiona na koncie abonenckim. Transakcja weryfikacyjna jest bezpłatna.


Aktywacja z linku w mailu

 • Poproś Obsługę Klienta o przesłanie linku do aktywacji usługi mailem.

   

 • Kliknij w link z maila i zaznacz wymagane zgody.

   

 • Po przekierowaniu na stronę eCard wypełnij dane karty płatniczej.

 


Pobieranie opłat

Kolejne faktury będą automatycznie opłacane w dniu terminu płatności (z rachunku karty, dla której usługa jest aktywna). W przypadku kiedy próba obciążenia karty w dniu terminu płatności zostanie odrzucona przez bank, dwa dni później nastąpi ponowienie próby. W przypadku niezrealizowania płatności w obu próbach należy opłacić fakturę samodzielnie korzystając z innej metody płatności. Opłata za każdorazowe obciążenie karty płatniczej w ramach usługi wynosi 1 zł i jest pobierana przez Blue Media S.A.


Edycja danych

W każdym momencie możliwa jest zmiana adresu e-mail, numeru telefonu lub numeru aktywnej karty poprzez edycję danych w Play24. W celu potwierdzenia poprawności wprowadzonych danych zostanie wykonany przelew weryfikacyjny na kwotę 1 zł. Następnie pobrana kwota zostanie zwrócona na kartę, z której została pobrana.

Jeżeli transakcja weryfikacyjna zostanie odrzucona, zmiany nie zostaną wprowadzone.


Dezaktywacja

W każdym momencie możesz dezaktywować usługę Cykliczna Płatność Kartą:
- w Play24, wyłączając ją w panelu Usługi finansowe,
- zlecając dezaktywację usługi w Obsłudze Klienta Play telefonicznie lub w czasie wizyty w salonie.


Dokumenty


Dowiedz się więcej

FAQ

Jak mogę aktywować usługę?

Usługę możesz aktywować:
- podczas opłacania faktury kartą, przez e-awizo lub w Play24
- w dowolnym momencie, niezależnie od płatności za fakturę, w zakładce ”Usługi finansowe” w Play24.

Czy mogę aktywować usługę w swoim banku?

Nie. Usługę można aktywować tylko w Play.

Czy aktywacja usługi jest płatna?

Aktywacja jest bezpłatna. Od każdej późniejszej transakcji dostawca usługi, Blue Media S.A., pobiera prowizję 1 zł.

Czy za transakcję pobierana jest prowizja?

Tak. Dostawca usługi Blue Media S.A. pobiera 1 zł od każdej transakcji. Kwota jest doliczona do przelewu i podana na potwierdzeniu realizacji transakcji przesyłanym przez Blue Media S.A. na adres e-mail podany podczas aktywacji usługi.

Czy mogę aktywować usługę niezależnie od opłaty za fakturę?

Tak. Usługę możesz aktywować w dowolnej chwili w panelu ”Usługi finansowe” w Play24. W celu weryfikacji poprawności wprowadzonych danych, zostanie przeprowadzona tzw. transakcja weryfikacyjna pobrania i zwrotu kwoty 1 zł z aktywowanej karty.

Co to jest transakcja weryfikacyjna?

Jest to przelew na kwotę 1 złoty wykonany aktywowaną kartą w celu autoryzacji usługi Cykliczna Płatność Kartą oraz w przypadku zmiany danych dotyczących usługi. Kwota 1 zł jest zwracana na kartę z której została pobrana. Od transakcji weryfikacyjnej nie jest pobierana prowizja.
Transakcja jest wykonywana tylko przy aktywacji usługi lub zmiany danych z pozycji Play24.

Dlaczego numer rachunku bankowego, na który pobrano kwotę transakcji, jest inny niż podany na fakturze? Czy numer jest prawidłowy?

Tak, jest prawidłowy. Ze względu na rozwiązanie systemowe numer rachunku bankowego w usłudze jest inny niż numer rachunku podany na fakturze i jest przeznaczony wyłącznie dla Cyklicznek Płatności Kartą. Wpłata trafi na prawidłowe konto podane na fakturze.

Czy mogę zmienić numer karty?

Tak. Edycja danych karty jest możliwa w play24. W panelu „Usługi finansowe” należy wybrać opcję „szczegóły” a następnie „zmień” przy aktywnej usłudze Cykliczna płatność kartą. Po zatwierdzeniu zmiany zostanie przeprowadzona transakcja pobrania i zwrotu kwoty 1 zł z nowej karty (transakcja weryfikacyjna).

Próbowałem zmienić numer karty ale nowa karta nie została aktywowana. Czy usługa jest dalej aktywna?

Tak. Usługa jest aktywna na dotychczasowej karcie do momentu zatwierdzenia zmiany karty lub dezaktywacji usługi.

Czy mogę zmienić numer karty dzwoniąc na obsługę klienta lub pisząc maila z nowymi danymi?

Nie. Zmiana danych karty jest możliwa jedynie w Play24. Ze względów bezpieczeństwa nie należy wysyłać mailem ani podawać telefonicznie danych karty.

Mam kilka kart. Gdzie mogę sprawdzić, dla której karty aktywna jest usługa?

Na Play24 przy aktywnej usłudze podane jest 6 pierwszych cyfry numeru karty wraz z data ważności karty.

Czy Play posiada pełne dane mojej karty?

Nie. Jedyne informacje jakie posiada Play to 6 pierwszych cyfr karty, data ważności oraz rodzaj karty Mastercard lub Visa.

Jak mogę sprawdzić czy usługa jest aktywna?

W serwisie Play24 w panelu Usługi finansowe status usługi będzie oznaczony jako aktywy.

Czy po aktywacji usługi wszystkie faktury, które nie są jeszcze opłacone, zostaną opłacone automatycznie?

Nie. Aby uregulować fakturę wystawioną przed aktywacją usługi, możesz skorzystać z e-płatności na Play24.

Kiedy nastąpi pobranie środków za fakturę przypisanego do karty?

Pobranie środków nastąpi w dniu terminu płatności.

Co się stanie, gdy w terminie płatności nie będzie wystarczających środków na karcie?

Podejmowane są dwie próby pobrania środków:
- w terminie płatności
- dwa dni po terminie płatności. Jeżeli druga próba pobrania przypadnie w dzień wolny od pracy (weekend, święto) to zostanie przesunięta na pierwszy dzień roboczy po dniu wolnym.
Jeżeli w drugiej próbie środki również nie zostaną pobrane, wówczas fakturę należy opłacić samodzielnie.

Czy faktura będzie opłacona częściowo, jeśli na koncie nie ma wystarczających środków do opłacenia całej faktury?

Nie. Transakcja Cyklicznej Płatności Kartą dotyczy kwoty należnego salda do zapłaty wynikającego z faktury, według stanu na dzień terminu płatności.

Czy w ramach usługi mogą być opłacane odsetki za nieterminowe płatności?

Tak. Należności wynikające z odsetek pobierane są przy opłacaniu faktury, na której zostały pokazane.

Czy adres e-mail podany do potwierdzeń realizacji transakcji będzie wykorzystywany w innym celu?

Na adres e-mail wysyłane będą wyłącznie informacje dotyczące statusu usługi.

Co to jest ID transakcji P4?

To niepowtarzalny numer, jednoznacznie określający daną transakcję realizowaną w systemie informatycznym P4.

Co to jest ID transakcji BM?

To niepowtarzalny numer, jednoznacznie określający daną transakcję realizowaną w systemie informatycznym Blue Media S.A.

Czy usługa jest dostępna dla klientów indywidualnych i biznesowych?

Tak. Usługa jest dostępna dla wszystkich klientów, którzy posiadają standardową metod płatności czyli regulują rachunki zwykłym przelewem i nie korzystają z Polecenia Zapłaty.

Czy mogę skorzystać z usługi jeśli korzystam z Polecenia Zapłaty?

Nie. Jeśli opłacasz fakturę przez Polecenie Zapłaty, to usługa jest nieaktywna. W celu aktywacji usługi należy zrezygnować z Polecenia Zapłaty.

Jakie należności mogę opłacać kartą?

Korzystając z usługi możesz opłacać wszystkie dokumenty finansowe powiększające saldo do zapłaty (np. faktury, noty odsetkowe).

Skąd się dowiem, że płatność za fakturę za pośrednictwem Cyklicznej Płatności została zrealizowana?

Informację o realizacji płatności otrzymasz na wskazany podczas aktywacji adres e-mail oraz SMS-em, jeśli przy aktywacji usługi został wpisany numer telefonu. Status transakcji możesz także sprawdzić w bankowości elektronicznej swojego banku oraz na Play24.

Mam aktywną usługę i środki na koncie a jednak opłata nie została pobrana, dlaczego?

Możliwe są następujące powody: karta jest nieważna, zablokowana lub kwota transakcji przekracza ustalony z bankiem limit.
- Jeśli ważność karty wygasła, aktywuj nową kartę przez opcję „zmień” na Play24.
- Jeśli karta została zastrzeżona, aktywuj nową kartę, opcją „zmień” w Play24.
- Jeśli limity transakcji internetowych w Twoim banku nie pozwalają na przeprowadzenie transakcji, ustal nowy limit, który pozwoli na realizację transakcji w przyszłości.

Dlaczego podczas aktywacji usługi poprzez play24 została pobrana opłata 1 zł?

W momencie aktywacji usługi, wykonywany jest przelew na kwotę 1 zł tzw. transakcja weryfikacyjna, w celu sprawdzenia podanych podczas aktywacji usługi danych. Transakcja weryfikacyjna jest bezpłatna, a kwota 1 zł jest zwracana. Potwierdzenie pobrania kwoty 1 zł otrzymasz w notyfikacji mailowej.

Chciałbym zmienić adres e-mail oraz/lub telefon kontaktowy w usłudze bez zmieniania numeru karty. Czy mogę to zrobić?

Nie. Ze względów bezpieczeństwa adres e mail oraz numer telefonu powiązane są z aktywną kartą. W celu modyfikacji tylko adresu e-mail lub nr telefonu należy edytować dane na Play24 wykorzystując obecną kartę i podając nowy adres e-mail lub telefon.
Każda zmiana będzie potwierdzana transakcją weryfikacyjną.

Chciałbym dodać numer telefonu do usługi aby otrzymywać powiadomienia sms. Jak mogę to zrobić?

W celu dodania numeru telefonu należy edytować dane na Play24 wykorzystując obecną kartę, podając adres e-mail i uzupełniając pole „telefon kontaktowy”.
Każda zmiana będzie potwierdzana transakcją weryfikacyjną.

Czy ten artykuł był pomocny?