Zaloguj do Play24

Cenniki

Aktualne cenniki usług, telefonów, modemów i zestawów dla Klientów

Uprzejmie informujemy, że od dnia 17 października 2014 zmianie ulegnie Cennik Oferty FORMUŁA RODZINA. Zmiany Cennika polegać będą na obniżeniu stawki za minutę połączenia wychodzącego na numery stacjonarne w Play z kwoty 0,29 zł do kwoty 0 zł.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 61 ust. 51 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.), w przypadku braku akceptacji zmian przedstawionych powyżej przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych („Umowa”). Jednakże w związku z tym, że proponowana zmiana jest obniżeniem cen Usług Telekomunikacyjnych, w razie skorzystania przez Państwa z prawa do wypowiedzenia Umowy przez upływem czasu określonego, na jaki Umowa została zawarta, P4 sp. z o.o. ma prawo dochodzić od Państwa opłaty specjalnej/kary umownej w wysokości nieprzekraczającej równowartości ulgi przyznanej Państwu, pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania.

Uprzejmie informujemy, że od dnia 17 października 2014 zmianie ulegnie Cennik Oferty Formuła Komfort dla Firm. Zmiany Cenników polegać będą na obniżeniu stawki za minutę połączenia wychodzącego na numery stacjonarne w Play z kwoty 0,24 zł (0,30 zł z VAT) do kwoty 0 zł.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 61 ust. 51 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.), w przypadku braku akceptacji zmian przedstawionych powyżej przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych („Umowa”). Jednakże w związku z tym, że proponowana zmiana jest obniżeniem cen Usług Telekomunikacyjnych, w razie skorzystania przez Państwa z prawa do wypowiedzenia Umowy przez upływem czasu określonego, na jaki Umowa została zawarta, P4 sp. z o.o. ma prawo dochodzić od Państwa opłaty specjalnej/kary umownej w wysokości nieprzekraczającej równowartości ulgi przyznanej Państwu, pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania.

Cenniki aktualne na dzień 21.10.2014

 
 

Jeżeli nie możesz otworzyć pliku PDF, należy zainstalować darmowy czytnik Adobe Reader